2.8 Instanser, hvorfra relevante afgørelser/vejledninger afsiges og klagestruktur

Momssystemet er som beskrevet ovenfor et system og regelsæt, som er underlagt EU-lovgivning og principper. Det samme gælder told og harmoniserede energi- og punktafgifter; fx chokolade, alkohol, el, gas og tobak. Afgifter såsom lønsumsafgift og nationale punktafgifter, er alene underlagt dansk lovgivning og principper. Klagestrukturen på de enkelte områder afhænger af om der er tale […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 2.7 Registreringspligt2.8.1 Instanser mv. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden