HR Paradigmer

Du får de nyeste HR-skabeloner, løbende opdateringer og et årligt kursus

2. ANSÆTTELSESKONTRAKT (ikke funktionær) (DK) / Employment Agreement - Salaried Employee (EN)

2.1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (ikke funktionær)

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Denne kontrakt er tidsbegrænset. NB! Dette er IKKE en Funktionærkontrakt. Denne findes i kapitel 4. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

2.2 EMPLOYMENT AGREEMENT - Salaried Employee

EMPLOYMENT AGREEMENT [NAME]   EMPLOYMENT AGREEMENT [FIXED-TERM] Made between [Company Name] Business reg. no.[insert] [Address] [Postal code, city) [Country]   (hereinafter referred to as the “Company”)   and   [Name] [Address] [Postal code, city] [Country]   (hereinafter referred to as the “Employee”)   (hereinafter jointly referred to as the ”Parties” and separately as the ”Party” […]

3. ANSÆTTELSESKLAUSULER (DK) / Restrictive Covenants (Schedule to employment contract) (EN)

3. 1 ANSÆTTELSESKLAUSULER (DK)

KONKURRENCEKLAUSUL – 6 måneders varighed.
KONKURRENCEKLAUSUL – 12 måneders varighed.
KUNDEKLAUSUL – 6 måneders varighed. KUNDEKLAUSUL – 12 måneders varighed. BÅDE KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSUL – 6 måneders varighed. OPLYSNINGSPLIGT, BOD OG FORBUD M.M. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

3.2 Restrictive Covenants (Schedule to employment contract) (EN)

RESTRICTIVE COVENANT(S) ALTERNATIVE 1A: – ONLY NON-COMPETITION CLAUSE – 6 months’ duration NON-COMPETITION CLAUSE After minimum 6 months of employment, the Employee will be bound by this non-competition clause. The Parties agree to the fact that the Employee holds an exceptional trusted position. The following issues relating to the employment require that this agreement regarding […]

5. Funktionærkontrakt (DK) / Employment Agreement (EN)

5.1 Funktionærkontrakt DK

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Denne kontrakt er tidsbegrænset. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

5.2 Employment Agreement – Non Salaried Employee

EMPLOYMENT AGREEMENT [NAME OF EMPLOYEE]   THIS AGREEMENT [fixed-term employment] is made between   [Company Name] Business reg. no.: [No.] [Address] [Postal code, city and country]   (hereinafter referred to as the “Company”)   and   [Name] [Address] [Postal code, city and country] (hereinafter referred to as the “Employee”) (hereinafter jointly referred to as the […]

6. Uddannelsesaftale

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Uddannelsesaftalen udgør ved underskrift en integreret del af medarbejderens ansættelseskontrakt. Indeholder bla.: 1. Udgifter 2. Tilbagebetaling ved fratræden 3. Tilbagebetaling hvis bad leaver 4. Vilkår for tilbagebetaling. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

9. Skriftlig advarsel

Indeholder bla. beskrivelse af den adfærd, som udløser advarslen, f.eks. performance, salg m.m. Medarbejder bedes kvittere for modtagelsen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

11. Fratrædelsesaftale (DK) / Severance agreement (EN)

11.1 Fratrædelsesaftale

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Indeholder bla.: 1. Fratrædelse 2. Fritstilling 3. Ferie 4. Variabel løn 5. Bonus 6. Provision 7. Outplacement 8. Fratrædelsesgodtgørelse 9. Konkurrence- og eller kundeklausul 10. Tilbagelevering af effekter 11. Tavshed- og loyalitetspligt 12. Fuld og endelig afgørelse Underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

11.2 Severance agreement

SEVERANCE AGREEMENT entered into between [Company name] CVR number: [insert] [Address] [Zip code, city, country] (hereinafter referred to as the “Company“)   and   [Name] [Address] [Zip code, city, country] (hereinafter referred to as the “Employee“)   (each a “Party” and together the “Parties“). TERMINATION OF EMPLOYMENT With reference to notice of termination of [date], […]

12. Opsigelse – fritstilling (DK) / Termination - Garden leave (EN)

12.1 Opsigelse - fritstilling

Indeholder detaljer om vilkår bla.: 1. Fristilling og løn 2. Fratrædelsesgodtgørelse 3. Variabel løn 4. Evt. Bonus 5. Evt. Provision 6. Evt. Aktieoptioner 7. Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul 8. Tilbagelevering af effekter 9. Tavshedspligt m.m. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

12.2 Termination - Garden leave

Sent by email to: [email address] and handed over [Sent by letter with delivery confirmation] (B&B comment: Only relevant if the employee is not able to confirm the receipt (by email or by signature)   [Name of employee] [Address] [Postal code and city]   [Date]   TERMINATION OF EMPLOYMENT We hereby inform you that your […]

13. Opsigelse - suspension (DK) / Summary dismissal (EN)

13.1 Opsigelse - suspension

Kun relevant hvis medarbejderen ikke har mulighed for at kvittere for modtagelse via e-mail eller ved at underskrive. Indeholder bla. detaljer om følgende vilkår: 1. Opsigelsens begrundelse 2. Suspension begrundelse 3. Løn 4. Ferie 5. Bonus 6. Aktieoptioner 7. Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul 8. Fratrædelsesdato 9. Tilbagelevering af effekter 10. Tavshedspligt m.m. Medarbejder bedes kvittere for at have modtaget opsigelsen / suspensionen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

13.2 Summary dismissal

[Sent by email to: insert e-mail] [Sent by letter with delivery confirmation] [   Name] [Address] [Postal code and city]   [Date]   SUMMARY DISMISSAL We hereby inform you that you are summary dismissed from your position as [insert position] at [Company] with immediate effect. The summary dismissal is made due to [insert reason]. The […]

14. Opsigelse – arbejde i opsigelsesperioden / (DK) - Termination - Work during notice (EN)

14.1 Opsigelse - arbejde i opsigelsesperioden

Indeholder bla. detaljer om vilkår i opsigelsesperioden: 1. Feriedage 2. Fratrædelsesgodtgørelse 3. Bonus 4. Aktieoptioner 5. Konkurrenceklausul og/eller kundeklausul 6. Tilbagelevering af effekter. Medarbejder bedes kvittere for at have modtaget opsigelsen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

14.2 Termination - Work during notice

Sent by email to: [email address] and handed over   [Sent by letter with delivery confirmation] (B&B: Only relevant if the employee is not able to confirm the receipt (by email or by signature).   [Name of employee] [Address] [Postal code and city]   [Date]   TERMINATION OF EMPLOYMENT We hereby inform you that your […]

15. Bortvisning (DK) / Termination - Suspension (EN)

15.1 Bortvisning

Indeholder detaljer om vilkår bla.: 1. Bortvisnings begrundelse 2. Ferie 3. Bonus 4. Konkurrence- og/eller kundeklausul 5. Tilbagelevering af effekter 6. Tavshedspligt m. m. Medarbejderen bedes kvittere for at have modtaget bortvisningen. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.

15.2 Termination - Suspension

Sent by email to: [email address] and handed over [Sent by letter with delivery confirmation] [Name of employee] [Address] [Postal code and city] [Date] TERMINATION OF EMPLOYMENT We hereby inform you that your employment as [position] at [Company] is terminated with [number] months’ notice to the end of a calendar month. Therefore, the effective date […]

16. Eksempel på en fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende HR (4)

Eksempel på en fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende HR (dataansvarlig) Dataansvarlig Myndighedens/ virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefon- nummer og e-mail) Kongsted Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1111 Kongsted CVR: Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefon- nummer og e-mail) Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefon- nummer og e-mail) (Offentlige myndigheder […]

17. BB skabelon ekstern persondatapolitik

Skabelon: Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? [Indsæt navn (firmanavnet som oplyst i CVR) på den dataansvarlige] er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.   [Indsæt navn]   [Indsæt adresse]   CVR-nr.: […]

18. Persondatabrudsregistrering (DK) / Personal Data Breach Register GDPR (EN)

19. Datatilsynet skabeloner til oplysningspligt og indsigtsret Bilag A-B 2021

Bilag A Skabelon: Underretning om indsamling af oplysninger Vejledning til brug af skabelonen Dele af skabelonen skal kun anvendes i det omfang, teksten er relevant for jeres behandling af personoplysninger om den registrerede. I så fald er teksten/afsnittet opsat med en kursiv skrifttype. Det betyder f.eks., at punkt 2 kun skal anvendes, hvis I har […]

20. Whistleblower paradigmer

20.1 Whistleblowerpolitik (DK)

Whistleblowerpolitik Formålet med whistleblowerordningen I [Selskabet] (”Selskabet”) vil vi sikre, at ansatte [og eksterne] kan indberette mistanke om alvorlige lovovertrædelser samt øvrige alvorlige forhold hos Selskabet uden risiko for repressalier, uanset om mistanken vedrører ansatte, direktionen, bestyrelsen eller kunder og samarbejdspartnere. Selskabet har derfor etableret en whistleblowerordning benævnt [navn/betegnelse], der kan tilgås via [internettet/intranettet]. [Whistleblowerordningen […]

20.2 Whistleblower policy (EN)

Whistleblower policy Purpose of the whistleblower scheme At [Group name] (“the Group“), we will ensure that employees [and external parties] can report suspected serious violations of law and other serious matters within the Group without the risk of reprisals, whether the suspicion relates to employees, management, board members or customers and business partners. [Group Companies] […]

20.3 Whistleblowerpolitik (Koncern)

Whistleblowerpolitik Formålet med whistleblowerordningen I [Koncernnavn] (”Koncernen”) vil vi sikre, at ansatte [og eksterne] kan indberette mistanke om alvorlige lovovertrædelser samt øvrige alvorlige forhold hos Koncernen uden risiko for repressalier, uanset om mistanken vedrører ansatte, direktion, bestyrelse eller kunder og samarbejdspartnere. [Koncern virksomheder] (hver for sig et ”Selskab”, i fællesskab “Selskaberne”) har derfor etableret en […]

20.4 TAVSHEDSPLIGTSERKLÆRING - WHISTLEBLOWER

Denne tavshedspligtserklæring udgør et tillæg til [medarbejder] (”Medarbejderen”) ansættelseskontrakt med [selskabet] (”Selskabet”). I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, er Medarbejderen udpeget til at indgå i Selskabets whistleblowerenhed og er dermed underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der indgår i modtagende indberetninger, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 25. Medarbejderen […]
Bestil onlineløsning, kursus og Q/A til 3.980 kr. pr. år