6. Momsgrundlaget

Momsen er en flerleddet afgift som beregnes på grundlag af den værditilvækst, en vare eller en ydelse tilføres af en momspligtig virksomhed. I Danmark har vi to momssatser, hhv. 0 % og 25 %, mens man i alle andre EU-lande opererer med en standardsats, en reduceret sats, en super-reduceret sats og nulmoms. Momsen udgør således […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5005").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5005.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden