6. Uddannelsesaftale

Kontrakt indgås mellem selskab og medarbejder. Uddannelsesaftalen udgør ved underskrift en integreret del af medarbejderens ansættelseskontrakt. Indeholder bla.: 1. Udgifter 2. Tilbagebetaling ved fratræden 3. Tilbagebetaling hvis bad leaver 4. Vilkår for tilbagebetaling. * For at opnå det optimale udbytte af standartdokumentet, downloades det med fordel i Word-udgave.
For at få adgang til dette indhold skal du købe HR Paradigmer årsabonnement, HR Paradigmer årsabonnement månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden