2.8.1 Instanser mv.

EU: EU-domstolen Momsudvalget: Udvalget er nedsat af EU og udarbejder vejledninger, herunder såkaldte guidelines Danmark: Højesteret Landsretterne Byretten Landsskatteretten/skatteankenævnet Skatterådet, toldstyrelsen etc. Skattestyrelsen: Afsiger bindende afgørelser og udarbejder den juridiske vejledning, som begge kan benyttes til at opnå en forståelse af, hvordan skatte- og toldstyrelsen fortolker og anvender lovgivning om principper indenfor afgiftsretten.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden