4. Leverancer omfattet af momspligt og bedømmelse af leverancens art

Hovedreglen er, at der skal betales moms af leverancer,. der forestås af en afgiftspligtig person mod vederlag. Dette medmindre leverancen eksplicit er omfattet af en momsfritagelse. Du kan læse mere om momsfritagelser i kapitel 11 “Momsfritagelser, for hvilke der ikke er adgang til momsfradrag”.
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden