2.7 Registreringspligt

En virksomhed er momsregistreringspligtig, når den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig moms registrere sig, når den samlede momspligtige leverancer overstiger 50.000 DKK over en periode på tolv måneder. Virksomheder, der ikke overskrider momsregistreringsgrænsen, kan lade sig frivilligt momsregistrere. En af fordele ved […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden