19.3.1 Sanktionsniveau ved moms- og lønsumsafgiftssager

Sanktioner ved moms- og lønsumsafgiftssager udregnes på samme måde, som for direkte skatter. Det betyder, at sanktionsniveauet udregnes efter det såkaldte ”normalbødesystem”. Herefter beregnes bøden til 2 gange den samlede unddragelse, når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 250.000 kr., hvis ansvarssubjektet er en fysisk person.  Bøden beregnes til 1 gang den […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden