19.3.1.1 Straf ved medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af urigtig faktura (momssvig)

Medvirken til momsunddragelse ved udstedelse af en urigtig faktura straffes med bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder, såfremt der som led i virksomhed forsætligt udstedes en urigtig faktura eller anden urigtig dokumentation for levering eller køb af varer eller ydelser, og dokumentation er egnet til at blive anvendt som grundlag for […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden