19.3 Sanktioner

Strafudmåling er begrænset til sager, hvor der er tale om grov uagtsomhed (alene strafbart med bøde) eller forsæt (strafbart med bøde eller fængsel i op til 1 år og seks måneder). Dog har Skatteforvaltningen mulighed for at gøre brug af andre sanktioner, så som renter, uagtet at der ikke er tale om forsæt eller grov […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden