13.10.6 Erstatningskrav der er dækket af tingsskade- eller driftstabsforsikring

Ved siden af reglerne i erstatningsansvarslovens § 23 skal man være opmærksom på reglen i erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3, der bestemmer, at der ikke er erstatningsansvar for skade som en ansat forvolder, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, og skaden ikke er forvoldt skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1925").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1925.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden