13.10.7 Den ansattes erstatningsansvar over for arbejdsgiver

Endelig bestemmer § 23, stk. 3, at en ansat, der i stedet for at have forvoldt skade på tredjemand har forvoldt skade på arbejdsgiver eller arbejdsgivers ting, kan blive fri for ansvar på de samme betingelser, som i forhold til spørgsmålet om hvorvidt arbejdsgiver har regres mod den ansatte for skader den ansatte har forvoldt […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden