13.10.5 Den ansattes krav på skadesløsholdelse over for arbejdsgiver

I § 23, stk. 2, andet punktum er det bestemt, at den ansatte rent faktisk kan være berettiget til at kræve at arbejdsgiver friholder den ansatte fra det erstatningskrav, som den ansatte har måttet udrede til skadelidte. Kravet her er det samme (med modsat fortegn) som anført ovenfor i afsnit 13.10.2, forstået på den måde, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden