12.1 Indledning

I dette afsnit behandles en række af de helt centrale pligter – samt lovgivning der regulerer disse pligter – som udover pligten til at udføre arbejdet påhviler en lønmodtager i et ansættelsesforhold. Dette gælder særligt lønmodtagerens loyalitetspligt (punkt 12.2 nedenfor), lønmodtagerens lydighedspligt (punkt 12.3), lønmodtagerens sandhedspligt (punkt 12.4) og lønmodtagerens tavshedspligt (punkt 12.5). Også lønmodtagerens […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 11.7.7 Fratrædelsesaftaler12.2.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden