11.3 Fratrædelsesgodtgørelse – Funktionærlovens § 2a

Hvis en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.  Det er således en betingelse, at funktionæren opsiges. Såfremt funktionæren kontraopsiger i løbet af vedkommendes opsigelsesvarsel, fortabes fratrædelsesgodtgørelsen ikke, medmindre kontraopsigelsen indebærer, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden