10.2.8 Alder

Et af de kriterier, der giver anledning til langt de fleste sager, er alder.  Alle aldre er beskyttet. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at særligt ældre og i mindre grad helt unge medarbejdere er de grupper, som beskyttelsen først og fremmest retter sig mod. I forhold til afslag på ansøgninger (se også […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 10.2.7 National, social eller etnisk oprindelse10.2.9 Handicap >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden