10.2.7 National, social eller etnisk oprindelse

Også national, social og etnisk oprindelse er beskyttede kriterier.  National oprindelse dækker selvsagt over det land/den stat, som vedkommende kommer fra. Formentlig vil delstater også være omfattet, og det gælder formentlig også afgrænsede områder, der ikke er formelt anerkendt – eksempelvis kurdere. Social oprindelse sigter til den socialklasse, vedkommende kommer fra. Lige så velkendt begrebet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 10.2.6 Kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika10.2.8 Alder >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1500").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1500.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden