4.1 Grundlæggende forudsætninger for momspligt

Det er en grundlæggende forudsætning for momspligt, at der er sammenhæng mellem leverancen og den betaling, der erlægges. Herudover skal der være tale om et gensidigt bebyrdende retsforhold, som betinger en gensidig udveksling af leverance og betaling (modværdi). Disse to grundlæggende principper følger af grundlæggende EU-Praksis, herunder en dom afsagt i 1981, C-154/80 og en […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-4874").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-4874.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden