11.1.3 Sociale, økonomiske eller tekniske hensyn

Overordnet er fritagelserne opdelt i enten sociale, økonomiske eller tekniske hensyn. For de af fritagelserne, der ikke er indført af sociale hensyn jf. Momssystemdirektivets artikel 132, skal virksomheden mv., der leverer varer og/eller ydelser, der er fritaget for, i stedet betale en såkaldt lønsumsafgift. Denne opgøres efter fire metoder, og skal først betales, når grundlaget […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden