11.1.2 Øvrige særlige betingelser for udvalgte momsfritagelser

Herudover gælder der særlige betingelser for visse typer af fritagelser, herunder bl.a. fritagelsen for social forsorg og bistand, uddannelse samt foreninger; dette når leverancerne foretages af andre organer end offentlige retlige. Betingelserne har særskilt hjemmel i direktivet, men dansk lovgivning er desværre ikke formuleret helt så direkte; man skal derfor være ekstra opmærksom, når man […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5332").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5332.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden