9.4.1 Retten til barselsdagpenge

Retten til barselsdagpenge er som udgangspunkt betinget af, at medarbejderen ved orlovens begyndelse har lovligt ophold i Danmark og at medarbejderen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Desuden skal den indkomst, som indgår i beregningsgrundlaget for barselsdagpenge, som udgangspunkt, kunne beskattes i Danmark. Har medarbejderen lovligt ophold i Danmark, er medarbejderen omfattet af […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden