9.3 Medarbejderens pligt til at underrette arbejdsgiveren om graviditet og orlov

Ønsker medarbejderen at gøre brug af retten til at holde graviditets-, barsels- og forældreorlov som beskrevet i afsnit 9.2, skal medarbejderen varsle dette inden for nærmere angivne tidsfrister, således at arbejdsgiveren har mulighed for at planlægge arbejdet i den periode, hvor medarbejderen er fraværende.  Adoptivforældre skal i videst muligt omfang også overholde samme frister for […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden