8.2 Generelle betingelser for fradragsret (momsloven § 37)

Afgørende for, om virksomheden kan fradrage købsmomsen er, hvorvidt købet skal bruges til den momspligtige virksomhed eller til andre formål. Eksempelvis kan virksomheden få fradrag for varekøb til videresalg, driftsomkostninger og køb af aktiver.

Når denne betingelse er opfyldt, skal en række mere praktiske betingelser også være opfyldt.

Det er fx som udgangspunkt et krav, at fakturaen er udstedt til den virksomhed, der skal fradrage købsmomsen. Endvidere, at fakturaen er udstedt korrekt. Du kan læse om fakturakrav i kapitel 9. Der kan dog være tilfælde, hvor dette kan være svært, fx for så vidt angår en telefon- eller internetregning. Teoretisk vil der ikke være adgang til momsfradrag; praksis er dog anderledes, og skattemyndighederne vil således som udgangspunkt anerkende fradrag for moms af en telefonregning udstedt til medarbejderen, når medarbejderen beskattes af fri telefon.

Afgørende for, om virksomheden kan fradrage købsmomsen er, om købet skal bruges til den momspligtige virksomhed eller til andre formål; Fx kan en momsregistreret virksomhed, der har momspligtige aktiviteter i form af salg af frisørydelser, fradrage købsmomsen af omkostninger til nye frisørsakse. Hvis disse imidlertid anvendes til klip af børnenes hår, skal der i udgangspunktet foretages en begrænsning af fradragsretten; Dette ud fra et skøn.

Virksomheder mv. skal være opmærksomme på, at det ikke er muligt at fradrage forkert faktureret moms. Det betyder, at såfremt sælger ikke har været opmærksom på, at den leverede ydelser eller varer er fritaget for moms, og derfor har faktureret med moms, kan køber uanset ikke fradrage købsmomsen heraf. I sådan et tilfælde vil det derfor være nødvendigt for køber at bede sælger om en kreditnota samt en ny faktura uden moms. Hvis det ikke gøres, vil køber i virkeligheden skulle bogføre købsmomsen af fakturaen som en omkostning. Dette gælder såvel køb i Danmark, som i udlandet.

Betingelser for fradrag af købsmoms

1. Indkøbet skal ske af virksomheden og i denne egenskab.

2. Indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet; hvis delvist skal fradraget begrænset eller der skal betales udtagningsmoms.

3. Momsen skal være korrekt opkrævet.

4. Faktura skal indeholde påkrævede oplysninger.

< 8.1 Kort introduktion8.2.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden