8.1 Kort introduktion

Momsregistrerede virksomheder mv., der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage købsmomsen, som der er betalt i forbindelse med disse aktiviteter. Målet med momsfradragsretten er helt at aflaste den momspligtige virksomhed for momsen afholdt i forbindelse med de momspligtige aktiviteter. Retten til fradrag foreligger, når udgiften er afholdt. Udgiften siges at være afholdt, når faktura […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5074").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5074.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden