6.5.1.6 Opgørelse af tabet

Der kan kun foretages reduktion af momsgrundlaget i de tilfælde, hvor det af eksisterende regnskabsmateriale mv. følger, hvordan man har forholdt sig ift. udestående fordringer. Herudover skal regnskabet føres på en måde, så det sikres, at de beløb, der er afskrevet i momsgrundlaget og som indfries senere, tillægges. Ydermere kan renter og gebyrer, herunder rykkergebyrer […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 6.5.1.5 Forventet tab/foreløbigt fradrag6.5.1.7 Pantebreve >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5171").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5171.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden