6.5.1.7 Pantebreve

Ved opgørelse af tab, skal pantebreve, som udstedes til hel eller delvis dækning af en fordring, medregnes til nominel værdi, uanset om pantebrevets markedspris (kursværdi) er lavere. Et skønnet/beregnet kurstab på pantebreve, der er modtaget i forbindelse med fx en frivillig akkord eller gældssanering, giver ikke adgang til reduktion. Hvis en kreditor køber/overtager eksisterende pantebreve […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 6.5.1.6 Opgørelse af tabet6.5.1.8 Punktafgiftspligtige varer >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden