5.1 Indledning

Som det fremgår af punkt 3.4, er et af de centrale punkter i en ansættelseskontrakt den aftalte arbejdstid. Mens stort set alle overenskomster har detaljerede regler for arbejdstidens længe, placering og pauser, så er dansk lovgivning noget mere begrænset. Udgangspunktet i dansk ret er således, at bortset fra reglerne i arbejdsmiljøloven om hvileperioder og fridøgn, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden