2.8.2 Klagestruktur og instanser

Som udgangspunkt kan sager inden for skatte- og afgiftsområde påklages til skatteankestyrelsen i første instans. Skatteankestyrelsen forestår sagsbehandlingen af disse og landsskatteretten træffer afgørelse. Hvis landsskatterettens kendelse anses for at være relevant for offentligheden; Fx fordi den vurderes at være af præjudiciel karakter, offentliggøres med SKM-nummer og kan bl.a. findes på Skattestyrelsens hjemmeside. Næste skridt […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 2.8.1 Instanser mv.3. Hvem skal registreres for moms, told og afgifter >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-4779").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-4779.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden