2.8.2 Klagestruktur og instanser

Som udgangspunkt kan sager inden for skatte- og afgiftsområde påklages til skatteankestyrelsen i første instans. Skatteankestyrelsen forestår sagsbehandlingen af disse og landsskatteretten træffer afgørelse. Hvis landsskatterettens kendelse anses for at være relevant for offentligheden; Fx fordi den vurderes at være af præjudiciel karakter, offentliggøres med SKM-nummer og kan bl.a. findes på Skattestyrelsens hjemmeside. Næste skridt […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 2.8.1 Instanser mv.3. Hvem skal registreres for moms, told og afgifter >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden