19.1.1 Hvem hæfter i sager vedr. moms-, told- og afgifter?

Som udgangspunkt anvendes de selskabsretlige regler for hæftelse af gæld; altså afhænger hæftelse af selskabsformen. Der gælder dog særlige hæftelsesregler for:  lønsumsafgift, udvalgte punktafgifter,  virksomheder, der deltager i en momskarrusel,  virksomheder, der er del af en fællesregistrering samt  unddragelse af moms for private aftagere af ydelser. Du kan læse mere herom i Skattestyrelsens juridiske vejledning […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden