19.1.2 Generelt om kontrolsager hos virksomheden

Nedenfor gennemgås den generelle proces ved kontrolsager på moms-, told og afgiftsområdet for hhv. forud anmeldte og uanmeldte kontroller.  Jf. momslovens § 74 har told- og Skatteforvaltningen til enhver tid adgang til at foretage kontrol af virksomheders mv. (både momsregistrerede virksomheder og andre virksomheder mv., som Skatteforvaltningen har en formodning om, er moms-/afgiftsregistreringspligtige) lokaler, regnskaber, […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden