16.3.5 Metode 3 – Virksomheder der importerer og udgiver aviser

Virksomheder omfattet af metode 3 er virksomheder der importerer og udgiver aviser, se  skema i afsnit 16.2 “Hvem er omfattet af lønsumsafgiftspligten”, hvor det bl.a. beskrives hvad der forstås ved aviser. Afgiftsgrundlaget er omsætningen fra salg af aviser og perioden er kvartalet. Afgiftssatsen udgør i 2023 3,54%. Satsen justeres jævnligt, om end ikke nødvendigvis årligt. […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden