16.3.4.1 Anvendelse af foreløbig fradragsprocent ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget

Der er nye regler på vej, disse følger af lov nr. 832 af 14. juni 2022, § 11, der i lønsumsafgiftsloven indsætter en bemyndigelse til skatteministeren til i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen at fastsætte regler om, hvilken foreløbig fradragsprocent for moms virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metoden for finansielle virksomheder, skal anvende ved opgørelsen af lønsumsafgift, og om […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 13.4.3.1 Afregningsbilag17.10 Energi- og vandafgifter >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden