13.3.3 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter

Efter selskabslovens regler gælder der en lighedsgrundsætning i forhold til medlemmerne af bestyrelsen. Det betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt har samme rettigheder (eksempelvis til bestyrelseshonorar – dog kan formanden og næstformanden godt få et højere honorar) og forpligtelser (eksempelvis har man som ledelsesmedlem pligt til at sikre (”påse”), at selskabets drift er lovlig, at […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 50 MB.
Hidden