13.3.1 Indledning

For danske aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber) gælder der regler, hvorefter de ansatte under visse betingelser har ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen i arbejdsgiverselskabet og/eller arbejdsgiverselskabets moderselskab. I selskabslovens § 140 er det bestemt, at i kapitalselskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har selskabets medarbejdere ret til […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden