13.2.7 Variabel aflønning

Variabel aflønning er som udgangspunkt skattepligtig på samme måde som almindelig lønindtægt, og skal medregnes til indtægten i det skatteår, beløbet udbetales, dog normalt senest 6 måneder efter udløbet af bonusperioden. For visse særlige typer af variabel aflønning kan der være skattefordele. Det gælder særligt for aktieoptioner og warrants. Disse typer af aflønning er behandlet […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 13.2.6 Særlige godtgørelser og kompensationer13.3.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden