13.2.2 Freelancere & konsulenter – lønmodtager ctr. selvstændig

Overordnet findes der 3 forskellige former for skattemæssig håndtering af freelancere og konsulenter, afhængigt af hvorvidt der er tale om reelle freelancere/selvstændige konsulenter eller i realiteten blot ansatte lønmodtagere (i så fald skal der selvsagt indeholdes a-skat, jf. afsnit 13.2.1 ovenfor), og hvis der er tale om et reelt freelance-forhold, om freelanceren forventer at tjene […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1855").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1855.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden