13.11.2 Sikkerhedsgodkendelser

For visse typer af ansættelse i både det offentlige og det private kan det være en betingelse for ansættelse at den ansatte er eller bliver sikkerhedsgodkendt. Sikkerhedsgodkendelse findes normalt i forskellige klassifikationsniveauer, og er nærmere beskrevet i et cirkulære: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/10338
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 13.11.1 Straffeattester13.12.1 Indledning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden