13.12.1 Indledning

Lov om beskyttelse af whistleblowere trådte i kraft den 19. december 2021.  Loven indeholder en forpligtigelse for vise arbejdsgivere til at oprette en whistleblowerordning, og stille denne til rådighed for arbejdsgiverens medarbejdere.  Hvorvidt en arbejdsgiver er forpligtiget til at oprette en whistleblowerordning vil afhænge af organisationens størrelse:  Arbejdsgivere med mellem 50 og 249 medarbejdere skal have […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1937").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1937.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden