13.1.4 Interesseafvejning og oplysningsforpligtelse i relation til kontrolforanstaltninger

Særligt afgørende er også det såkaldte ”interesseafvejningsprincip”, som er relevant i relation til indførelse af en kontrolforanstaltning. Princippet indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere om behandlingen er ”nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden