11.7.4 Kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler

Også kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler vil efter omstændighederne skulle betales løbende i opsigelses-/fritstillingsperioden. Hvis der er tale om klausuler indgået efter de nugældende regler (se afsnit 12.7), kan der ikke ske modregning, men kompensationen bliver nedsat (til enten 26% eller 24%) hvis den ansatte har fundet anden passende stilling.
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-1594").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-1594.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden