11.7.5 Godtgørelseskrav

Som anført ovenfor i afsnit 11.3 og 11.4, vil der måske skulle betales godtgørelser. Visse af disse godtgørelser vil være omtvistede (eksempelvis godtgørelse for usaglig opsigelse), og visse vil ikke være omtvistede (eksempelvis godtgørelse efter funktionærlovens § 2a). Det er selvsagt de omtvistede godtgørelser, der med fordel kan ”forliges” som led i en fratrædelsesaftale, hvorimod […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden