11.5.5 Hvordan håndteres en uberettiget bortvisning?

En medarbejder, der uberettiget bortvises, vil have krav på erstatning svarende til vedkommendes almindelige opsigelsesvarsel regnet fra bortvisningstidspunktet.  Eksempel 1:  En funktionær med 3 måneders opsigelsesvarsel bortvises uberettiget den 15. oktober 2022. Funktionæren vil have krav på erstatning svarende til funktionærens opsigelsesvarsel på 3 måneder fra den 15. oktober 2022. Funktionæren vil herefter have krav på […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden