11.2.1 Funktionærer

Funktionærlovens § 2, stk. 1-stk. 7 regulerer funktionærers opsigelsesvarsel.  Arbejdsgiverens opsigelse skal herefter ske med mindst:  1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse Herefter forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår til […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Personalejura årsabonnement, Personalejura årsabonnement - månedlig betaling eller Gennemsyn.
< 11.1.2 Opsigelse som påbud11.2.2 Ikke-funktionærer >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Søren

Narv Pedersen
Advokat (H), Partner Hovedredaktør på Personalejura & HR Paradigmesamling
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden