11.3.3.1 Kursusvirksomhed o. lign.

Hvis undervisningen karakteriseres som kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v. er undervisningen momspligtig. Det samme gælder undervisning, der har karakter af konsulentbistand; fx workshops. Det er ofte svært at afgrænsning af begrebet – kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden