11.3.18.2 Fradrag for købsmoms

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for fradrag af købsmomsen, da der er tale om en fritaget leverance. Dog kan der fradrages den del af købsmomsen, som kan henføres til følgende: Levering af investeringsguld til virksomheden, når dette er leveret af virksomheder, der har pålagt denne leverance afgift, Levering til virksomheden samt virksomhedens erhvervelse fra […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5491").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5491.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden