11.3.10.2. Biydelse

EU-domstolen foretager en vurdering af hhv, hoved- og biyelser, når begge leveres af én og samme momspligtige person. Biydelser, som er almindelige momspligtige ydelser, der leveres sammen med de momsfrie hovedydelser, skal behandles momsmæssigt som hovedydelserne. Sådanne ekstra ydelser er alene at betragte som buiydelser efter momsloven, hvis ydelsen ikke kan anses for at udgøre […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 11.3.10.1 Underleverandørydelser11.3.10.3 Lønsumsafgift >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden