8.6.3 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Virksomheder m.fl. der modtager tilskud, skal være særligt opmærksomme på den momsmæssige behandling; Dels i forhold til, om der skal opkræves moms af tilskuddet, og dernæst – hvis tilskuddet ikke vurderes at være en levering mod vederlag i momslovens forstand, og således falder uden for momslovens anvendelsesområde – hvorvidt fradragsretten for moms af virksomhedens udgifter, […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5130").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5130.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden