6.2.4 Gebyrer, herunder afbestillingsgebyrer/deposita

Afgørende for, om gebyrer i form af fx afbestillingsgebyr og betalt depositum skal indgå i momsgrundlaget, er grundlæggende, hvorvidt leverancen, gebyret vedrører, har fundet sted eller ej. Af praksis, herunder bl.a. sag C-277/05, der angår deposita, følger, at beløb i form af en kompensation af leverandøren, erlagt af køber, fordi køberen udeblev og dermed ikke […]
For at få adgang til dette indhold skal du købe Indirekte skatter årsabonnement eller Indirekte skatter årsabonnement månedlig betaling.
< 6.2.3 Erstatninger6.2.5 Rykkergebyrer o. lign. >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

"; var sourceHTML = header+document.getElementById("cw-5017").innerHTML+footer; var source = 'data:application/vnd.ms-word;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(sourceHTML); var fileDownload = document.createElement("a"); document.body.appendChild(fileDownload); fileDownload.href = source; fileDownload.download = 'opslagsvaerker-5017.doc'; fileDownload.click(); document.body.removeChild(fileDownload); } UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Maks. filstørrelse: 10 GB.
Hidden