5.1.2.1 Levering af varer til andre virksomheder (afgiftspligtige personer)

Ved salg af varer til andre virksomheder skelner vi imellem en række situationer. De generelle regler for, hvornår momsen skal betales i hver situation, følger af skemaet nedenfor. Særlige regler, såsom trekantshandel, kædehandel, konsignationslagre er beskrevet for sig selv senere i dette kapitel. Herudover gælder en række andre særlige regler, bl.a. for proviantering til skibe […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden