18.6 FRISTER VEDRØRENDE TOLDSKYLD OG ANSVAR

Importøren har selv ansvaret for korrekt tarifering af sine varer, også selvom tariferingen overlades til en professionel toldagent eller speditør. Det er vigtigt at være obs på, at vejledende rådgivning fra SKAT heller ikke sikrer virksomheden mod senere efteropkrævning som følge af fejltarifering. Fristen er 3 år regnet fra toldskyldens opståen. Fristen er dog 10 år […]
Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer.
< 18.5 Hvordan betaler man told18.7 Afslutning >

En platform med løbende opdateringer

Nyhedsmails ved opdateringerne og når der sker væsentlige ændringer

Årligt kursus

Minimum 1 årligt kursus – du kan deltage enten online eller ved fysisk fremmøde

Direkte ekspertise

Du får mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet

UDSKRIV / DOWNLOAD PDF

Linda-Sophia

Danielsen
Ønsker du en gennemgang af emnet?

Author Contact NON-LOGED

Max. file size: 50 MB.
Hidden